10 Iunie 2021 Înălțarea Domnului

Protopopiatul Ortodox Brasov > Blog > Articole Recente > 10 Iunie 2021 Înălțarea Domnului

“Plinind rânduiala cea pentru noi şi pe cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai despărţit; ci, rămânând nedepărtat, strigi celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră.” (Condac la Praznicul Înălțării Domnului)

Sărbătoarea Înălțării este pentru noi totdeauna prezentă, deoarece noi nu putem să ne întâlnim cu Domnul Hristos altfel decât cu Cel care S-a înălțat la Cer. Nu putem să ne gândim la Domnul Hristos decât ca la Cel ce șade de-a dreapta Tatălui, nu putem să-L avem în vedere pe Domnul Hristos decât ca pe Cel ce este în Cer și pretutindeni, pretutindeni cu Dumnezeirea și în Cer cu firea omenească. De câte ori stăm în fața Domnului nostru Iisus Hristos, noi stăm în fața Domnului Hristos Celui ce S-a înălțat la Cer.( Părintele Teofil Părăian)

Ziua Eroilor

Biserica „Sfintii Trei Ierarhi” Bartolomeu,Preot Paroh Dr. Daniel Ilie Colceriu Biserica Ortodoxă „Sf. Ap. Petru și Pavel ” Ghimbav, Preot Paroh Calin Comsa Jandarmeria Brasov

Pomenirea eroilor români la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920 și consfinţită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001, când această zi a fost proclamată Sărbătoare Națională Bisericească. Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român. Reamintim că la fiecare Sfântă Liturghie săvârșită în bisericile ortodoxe sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori, pentru apărarea patriei şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român. Prin jertfa lor, eroii au contribuit la afirmarea demnităţii poporului român, exprimată în dobândirea independenței, apărarea libertăţii şi realizarea unităţii statului român.

Jandarmeria Brașov

” Eroism, Tradiție și Continuitate!” Jandarmeria Brașov a sărăatorit “ Înălțarea Domnului” ți Ziua Eroilor prin ceremonial religios si militar, în cadrul căruia a fost aprinsă „Flacăra Eternă” în memoria eroilor martiri, pe momumentul ridicat în cinstea sacrificiului acestora pe altarul patriei. Prin arderea ei continuă, flacăra va aminti peste veacuri, gloria nemuritoare a faptelor pline de curaj ale înaintașilor noștri.