Hram Parohia Stupini - 21 Mai 2024

Protopopiatul Ortodox Brasov > Blog > Evenimente > Hram Parohia Stupini – 21 Mai 2024

Hristos a înviat!

Marți, 21 mai, comunitatea euharistică din Stupini (Brașov) s-a adunat pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, aducând mulțumire și slavă lui Dumnezeu, și spre a-i cinsti pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii micuței biserici din centrul cartierului (și prin ea a întregii obști dreptmăritoare).

S-au împlinit 233 ani de la zidirea acestui sfânt locaș, ctitorie a negustorului Constantin Dzandly (+1815, trupul său așteptând învierea de obște în mormântul aflat în fața bisericii), biserică în care au primit darul înfierii, harul împreunei viețuiri și dezlegarea spre viața veșnică mii și mii de persoane.

Hramul a început cu săvârșirea slujbei Vecerniei unită cu Litia în seara zilei de luni, la care au participat mai ales credincioșii care au ales să se pregătească prin Taina Sfintei Spovedanii pentru a se putea împărtăși în ziua Praznicului.

La finalul Sfintei Liturghii de hram, au fost pomeniți toți ctitorii, binefăcătorii și slujitorii (preoți, cantori, epitropi, consilieri) sfintei noastre biserici, rugându-l pe Dumnezeu să ne învrednicească și pe noi de aceeași bucurie și cinste prin ridicarea noii bisericii a cartierului, închinată Maicii Domnului și Sf. Iosif Isihastul.

Bucuria duhovnicească a fost continuată firesc printr-o agapă frățească, la care au luat parte toți cei prezenți la Hram, mai bine de 180 de persoane.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Să ne învrednicească să fim și noi martori și mărturisitori ai Lui în lume ca Sfinții noștri ocrotitori, cei întocmai cu Apostolii cinstiți, Împărații Constantin și Elena.

Parohi,
Pr. Dr. Cristian Groza și Pr. Dr. Sebastian Pârvu