Biserica "Sfânta Treime" Cetate

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ „SFÂNTA TREIME” BARIŢIU

PAROHIA ORTODOXĂ BRAŞOV-ZIZIN

Istoria zidirii ei

Biserica cu hramul „Sfânta Treime” este rodul credinței dreptmăritoare jertfelnice a breslașilor și negustorilor ortodocși: români, greci, macedo-români, sârbi și bulgari din cetatea Brașovuluii, așa cum reiese și din pisania de pe fațada edificiului sfânt:

 „Această biserică cu hramul Sfânta Treime s-a ridicat în anul 1787 de către cetățenii de religie ortodoxă a răsăritului din interiorul cetății Brașov, în timpul pre-înălțatului Împărat Iosif al II-lea, cu învoirea cinstitului magistrat orășenesc, pentru folosul credincioșilor de acum, cît și al urmașilor lor, întru veșnică pomenire a fondatorilor ei”.

Arhitectura (plan, dimensiune)

Biserica are o lungime de 20,5 m, o lăţime de 8,5 m şi este înaltă de 11 m, cu ziduri de piatră şi cărămidă, păstrând înfăţişarea unui monument istoric tipic secolului al XVIII-lea. Din punct de vedere arhitectonic, se observă unitatea în compoziţia planului în formă de corabie, cu bolţi în arc frânt, cu penetraţii, ferestrele alungite care sunt terminate în partea de sus în semicerc. Pe fațadă, construită în stil baroc, există bogate ornamente în stuc, reprezentând basoreliefuri de plante şi flori. În decursul timpului biserica a cunoscut diferite modificări. În anul 1958, s-a construit tinda de la intrarea pricipală a bisericii iar în anul 1977, prin grija preotului Zenofie Moșoiu, protopop al Brașovului, s-a scris pe fațada tindei pisania în limbă română, traducere a celei originale

Pictura

În anul 1859, pictorul Guliemievici, a pictat interiorul bisericii şi a aurit iconostasul. Pictura interioară a fost realizată cu motive florale.
Pantocratorul și Maica Domnului cu Pruncul de pe bolta naosului au o frumusețe aparte. Pictura a fost restaurată ultima dată în anul 1987 cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la zidirea sa, în timpul păstorii preotului Zenofie Moșoiu.

Şirul preoţilor parohi

Macarie, venit de la Sinaia la 1788, Hristofor Dimitriu, preotul grec adus din Ianina, în 1788,Popa Pătru,Protopopul Gheorghe Haines (1790-1796), Constantin Antonii, preotul Nicolae Panovici din Făgăraş (1808-1820), Ieromonah Grigore Hiropotamenos (+1847), Arhimandritul Teodosie din Salonic (+1857),Protopopul Bartolomeu Baiulescu (1857-1887)ii, Preotul Dositei Gheorghiu (+1890), Arhimandritul Fotios Gheorghiades (+1930), preotului grec Neofitos Stamatiades (care a plecat în Grecia în anul 1946).

După redeschiderea bisericii, în anul 1956, au slujit: Protopopul Dr. Vasile Coman; Pr. Dr. Iuliu Işa; Protopul Nicolae Bârsan; Pr. Nicolae Stoican; Protopopul Ion Munteanu; Pr. Nicolae Modoiu; Pr. Mihai Manolache; Protopopul Zenofie Moşoiu, 1972- 1999; Pr.prof.dr. Nicolae Moșoiu, din1999. La această biserică a slujit și preotul misionar prof. Valentin Oceanu.

La Parohia Braşov-Zizin slujeşete din 2005 Pr.drd. Dan Deteșanu.

Cimitirul şi criptele bisericii Sfânta Treime

În cimitir se intră din biserică prin Turnul de apărare, care are înălţimea de aproximativ 12-15 m. Turnul face parte din zidul fortificat al cetăţii şi este lipit de zidul bisericii. El este cunoscut sub numele de Turnul de lângă Bastionul Porţii sau Turnul de Pulberărie. În acest turn s-au instalat toaca şi clopotul, în secolul XX.

În cimitir sunt înhumați: Mitropolitul Dositei Filiti(+1826) al Ungrovlahieii; Panaiot Hagi Nica (1709-28 martie 1796), ctitorul principal al bisericii şi al şcolii, alte personalități marcante și foști slujitori ai sfântului locaș.

În Cripta Brâncovenilor sunt înmormântaţi: Elena, fiica banului Brâncoveanu, sora prinţului Grigore Brâncoveanu; Principele Emanoil Basarab – mare ban şi principe al întregii Basarabii; Gheorghe, nepotul lui Emanoil Brâncoveanu, Zoe (Zoiţa, din familia Sturza), soţia principelui Emanoil Brâncoveanu.

În acest cimitir mai sunt înhumați: Ştefan Gh. Văcărescu, fiul banului Văcărescu (+14 martie 1823), arhimandritul Nicolai Văcărescu (+12 octombrie 1825).

Activităţi culturale şi filantropice în trecut

În anul 1799, a fost înființată o școală confesională ce a funcționat pe lângă biserica greacă ortodoxă din cetate., menționată de protopopul Bartolomeu Baiulescu1.

Profilul actual al parohiei- numărul de credincioşi

Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime Bariţiu are peste 600 de familii de enoriaşi, un numar similar având și Parohia Ortodoxă Braşov – Zizin. Biserica este deschisă spre închinare zilnic între orele 7 -19. Enoriași, închinători și numeroși turiști români și străini îi trec mereu pragul și se bucură de ambianța sfântă, din cea mai veche biserică ortodoxă din cetatea Brașovului.

Preoți parohi

Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime”(Bariţiu)

Paroh preot conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu

Tel. 0268.478689 / 0742.148847

Email: nicolaemosoiu@yahoo.com

Parohia Ortodoxă Braşov-Zizin

Paroh preot drd. Adrian Dan Deteşanu

Tel. 0723.832113

Email: adrian_dan_detesanu@yahoo.com

Adresa: Braşov, str. G. Barițiu, nr. 12