Biserica "Sfânta Treime" Ghimbav

PAROHIA GHIMBAV I „ Sf. Treime”

Biserica cu hramul “ Sf. Treime” din oraşul Ghimbav a fost zidită în anul 1780. Pe piatra principală din piciorul Sf. Mese se poate vedea şi astăzi încrustată data de 10 iulie 1780. În anul 1733, gojmanul Arsenie Manu notează în însemnările sale că „ oficialităţile au ars biserica romanească din Ghimbav, în 1776, localnicii începuseră zidirea unei biserici, fără aprobare, care le-a fost arsă în 1777. Abia apoi au primit să ridice o biserică din lemn, care şi aceasta a luat foc.”. In anul 1783, Imparatul Iosif al II-lea viziteaza satul şi , la cererea unei delegatii de români, a dat un loc pentru construcţia unei noi biserici. Realizarea acesteia a început în acelaşi an, din donaţia făcută de negustorul braşovean Ioan Boghici. Se ştie doar că cei care au lucrat la biserică au fost enoriaşii parohiei.

Biserica a fost sfinţită, „în ziua de 7 iulie 1781, pe vremea păstoririi episcopului Sofronie Chirilovici” Ultimul sfânt Antimis, datează din anul 2009, fiind semnat de către IPS. Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Arhitectura

Biserica este zidită din piatră brută şi cărămidă, partea mai veche (naosul şi pronaosul) şi din cărămidă, partea mai nouă (turnul clopotniţă). Şarpanta este din lemn şi acoperişul este din ţiglă solzii. Turnul s-a adăugat abia în anul 1830. Biserica are o lungime de 15 m şi o lățime de 9 m la abside şi 6 m la navă. Pronaosul este separat de naos printr-un zid cu trei deschideri.

Pictura

Pictura este executată în tehnica “ frescă” şi a fost executată în anul 1961, de pictorul Iosif M. Vasu, iar în anul 1983 a fost restaurată de acelaşi pictor.

În pridvor, peretele cu uşa de intrare în pronaos, păstrează tot în tehnica “ frescă”, o pictură din 1814, executată de zugravul Nicolae, reprezentând raiul şi iaduli, ea fiind acoperită cu var timp de 80 de ani.

Popa Nicolae cel Bătrân, 1775-1780 (1805),; Pr. Bucur Drăghici, 1805-1810; Pr. Vereş Ioan, 1810-1818; popa Nicolae cel Tânăr, 1819-1848, fiul lui popa Stoicai; Pr. Popovici Nicolae, 1848-1892; Pr. Maximilian Iosif, 1893-1899; Pr. Comănescu Iosif, 1900-1916; Pr. Pop Virgil, 1916-1920; Pr. Coman Gheorghe, 1920-1959; Pr. Enache Alexandru, 1959-1995; Pr.Ic. Stavr. Comşa Dumitru, 1995-2016 Pr Dr. Puia-Dumitrescu Daniel 2016-prezent.

Profilul actual al parohiei: numărul de credincioşi – 750 de familii.

Activitatea pastorală din parohie : Sf. Liturghie, Botez, Cununie, Înmormântare, Vecernie, Litie, Acatist, Maslu ( în fiecare vineri la biserică) şi la casele credincioşilor de fiecare dată când am fost solicitat: Sfeştanie, Spovedit şi Împărtăşit.

Pe lângă colaborarea cu cele două cămine de copii amintite mai sus, parohia noastră desfăşoară o rodnică activitate filantropică prin acordarea de ajutoare în bani, materiale, haine, alimente famililor aflate în dificultate. Se organizează întâlniri cu copii şi tineri din parohie sub formă de discuţii şi cateheze.

PAROHIA GHIMBAV I „ Sf. Treime”

Paroh pr. dr. Daniel Puia-Dumitrescu

Tel. 0746.204232

Email: parohiaortodoxaghimbav@gmail.com / dpd1480@gmail.com

Adresa: Or. Ghimbav, Str. Avram Iancu , nr. 316 , Jud. Braşov
Hramul: Sf. Treime