Capela "Sf. Stelian Paflagonul"- Spitalul Clinic de Copii Brașov

PAROHIA ORTODOXĂ SPITALE II BRAŞOV

Parohia Ortodoxă Spitale II a luat fiinţă în anul 1994, în cadrul Spitalului de Pediatrie din Braşov, spital situat în centrul vechi al Braşovului, pe strada Nicopole, nr. 45.

Parohia Ortodoxă Spitale II, din anul 1994 până în 1999 nu a avut biserică sau capelă.

Din anul 1999 clădirea veche a administraţiei spitalului a fost transformată în capelă cu hramul Sfântul Stelian, la iniţiativa preotului Eugen Comşulea şi a directorului spitalului, dr. Ioan Mâzgăreanu.

În acelaşi an, în data de 3 iunie, a fost sfinţită de catre P.S. Visarion Raşinăreanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, în prezenţa unui numeros sobor de preoţi.

Capela urmeză planul de arhitectură al unei vechi case din lemn, cu antreu şi două camere, tip navă care în timp a devenit administraţia spitalului şi apoi a fost transformată în capelă. De-a lungul timpului, zidurile despărţitoare au fost îndepărtate astfel încât capela să dobândească forma unei nave, mai luminoasă, mai spaţioasă şi mai utilă desfăşurării actului de cult.

La bunăvoinţa Părintelui Arhimandrit Ilarion Urs, stareţul Mânăstirii Sâmbata de Sus, capela a fost înfrumuseţată cu un iconostas sculptat din stejar, cu uşi împărăteşti şi icoanele Mântuitorului şi a Maicii Domnului, sculptat de către meşterii sculptori ai mânăstirii din acea vreme (1999). Acesta a fost restaurat în anul 2013 în timpul păstoririi pr. Popa Marius Ioan, şi s-au adăugat uşile diaconeşti şi de asemenea icoanele Sfinţilor Stelian (hramul capelei) şi a Sfântului Nicolae, lucrare efectuată de către meşterul sculptor braşovean Szekely Csaba.

Tot la bunăvoinţa Arhimandritului Ilarion Urs, stareţul Mânăstirii Sâmbata de Sus, în anul 2007, capela a dobândit şi o clopotniţă din lemn de brad, acoperită cu ţiglă, clopotul fiind donat de o familie de credincioși. Capela a fost pictată în anul 1999 în tehnica tempera de către pictorul şi profesorul Ioan Apan, pictura restaurată tot de acesta în anul 2007 odată cu renovările ce au avut loc la structura şi arhitectura capelei.

De asemenea, uşile împărăteşti ale iconostasului şi icoanele Mântuitorului şi a Maicii Domnului sunt pictate tot de către pictorul Ioan Apan, iar uşile diaconeşti şi icoanele Sf. Stelian şi a Sf. Nicolae, adăugate odată cu restaurarea din anul 2013, sunt opera urmaşului său, profesorul şi pictorul Ovidiu Gliga.

Capela are pe latura de miazănoapte o pisanie. De asemenea deţine un Act de apreciere, acordat de catre Î.P.S. dr. Antonie Plămădeală, Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, conducerii Spitalului de copii şi două notări în Sfânta Evanghelie ale P.S. Visarion Răşinăreanul, cu ocazia sfinţirii capelei în anul 1999 şi a unei Liturghii Arhiereşti în anul 2007.

Șirul preoţilor parohi

1. preotul Comşulea Eugen 1994-2005
2. preotul Popa Marius Ioan 2005- Pr Damian Viorel -Prezent

Priorităţile activităţii pastorale in cadrul Spitalului de copii au fost următoarele: slujirea Sfintelor Liturghii în fiecare duminică şi în fiecare zi de sărbătoare; oficierea Tainei Sfântului Maslu o dată pe saptămană sau la solicitarea bolnavilor; realizarea de activităţi de catehizare în interiorul spitalului; iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate; prevenirea abandonului în Spitalul de Pediatrie Brasov, prin intervenţia unor asistenţi sociali, a preotului si a altor factori implicate; consiliere de specialitate (spirituală, socială, psihologică) individuală şi de grup, în vederea întocmirii profilului psihologic al fiecărui copil.

PAROHIA ORTODOXĂ SPITALE II BRAŞOV

Paroh pr. Viorel Claudiu Damian

Tel. 0745.140895

Adresa: Brașov, Str. Nicopole, Nr. 45
(În incinta Spitalului Clinic de Copii)
Hramul : Sfântul Stelian Paflagonul