Biserica „Sfinții Împărați Constantin şi Elena şi Sf. Corneliu Sutaşul” Răcădău

PAROHIA ORTODOXĂ „VALEA CETĂŢII” I BRAŞOV

PAROHIA ORTODOXĂ „VALEA CETĂŢII” III BRAŞOV

Istoria zidirii ei

La 15 aprilie 1990, pe terenul pe care urma să se construiască biserica, s-a săvârşit prima slujbă în aer liber – Slujba Învierii. De atunci până la sfârşitul lunii august 1990, slujbele s-au săvârşit în aer liber. Între timp, s-a amenajat o capelă în care s-a slujit până la 20 mai 1996.

Slujba punerii pietrei de temelie a bisericii s-a săvârşit la data de 10 iunie 1990 de către Preasfinţitul Părinte Serafim Făgărăşanu, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, iar în 23 iulie 1990 au început lucrările de construcţie ale bisericii cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, prima biserică începută în Braşov după căderea comunismului.

Arhitectura

În perioada 1990-1996, s-a construit biserica din cărămidă, în formă de cruce latină, cu o turlă centrală pe naos şi două turle-clopotniţă pe pronaos, având lungimea de 37 m, lăţimea de 22m şi înălţimea de 47m.

În interior, biserica are un cafas şi două balcoane laterale. La demisolul bisericii se află un paraclis şi încăperi anexe. După ce s-a acoperit biserica, de la 21 mai 1996 până la 20 mai 2002, s-a slujit în paraclisul de la demisolul bisericii. De la 21 mai 2002 în duminici şi la praznice se slujeşte în biserica mare, iar peste săptămână, în paraclis.

Pictura

Picturile interioare, în frescă şi icoanele de la catapeteasmă s-au realizat de către pictorii bisericeşti Mihai şi Gavril Moroşan din Suceava (1997-2010).
Picturile exterioare în mozaic de Murano din pridvor şi absida stângă s-au realizat în anii 2004 şi 2006 de către pictorii bisericeşti Marcel şi Daniel Codrescu din Bucureşti, iar cele de la absida dreaptă şi absida altarului s-au realizat în 2009 şi 2010 de către pictorul bisericesc Viorel Maxim din Târgu Mureş.

Sfinţirea bisericii s-a săvârşit la 11 iulie 2010 de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Din sobor, au mai făcut parte: doi arhiepiscopi, trei episcopi, şaisprezece preoţi, trei arhidiaconi şi un diacon. La sfinţire, biserica a primit al doilea hram, “Sfântul Sfinţit Mucenic Corneliu Sutaşul”.

Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi: 1.500 familii

Preoți parohi

Parohia Braşov – Valea Cetăţii I

Paroh: pr. dr. George Robert Tătulea

Tel. 0760. 278627

Parohia Braşov – Valea Cetăţii III

Paroh pr. dr. Vasile Alexandru Prodea

Tel. 0720.051.853

Email: vasivasy@yahoo.com

Adresa: Braşov, str. Alexandru Odobescu,
nr. 10