Hram la biserica "Sf. Ap. Petru și Pavel " Ghimbav

Protopopiatul Ortodox Brasov > Blog > Articole Recente > Hram la biserica „Sf. Ap. Petru și Pavel ” Ghimbav

Sfântul Apostol Petru era pescar din Betsaida, la Marea Galileei, şi se numea Simon înainte de a se întâlni cu Domnul. Era frate cu Sfântul Apostol Andrei, „cel întâi chemat” la slujirea credinţei. Era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece Ucenici şi deseori vorbea în numele Apostolilor, rugând pe Mântuitorul să le explice înţelesul tainelor credinţei.

De asemenea, prin predica ținută în ziua Cincizecimii, a convertit 3000 de oameni la Ortodoxie, aceștia primind Sfântul Botez. Propovăduind în Ierusalim, Samaria, Asia Mică și Babilon, spre finalul vieții, Sfântul Petru a ajuns la Roma, loc în care a murit răstingit pe cruce, cu capul în jos. Sfântul Apostol Pavel, care mai înainte de apostolie se numea Saul, era de neam iudeu din seminția lui Veniamin. El s-a născut în Tarsul Ciliciei, din părinți cinstiți, care mai înainte au petrecut în Roma, apoi s-au mutat în Tarsul Ciliciei cu cinstitul titlu de cetățeni romani, pentru care Pavel după aceea s-a numit și roman. Sfântul Apostol Pavel a fost fariseu şi rabin în religia evreilor, ucenic al lui Gamaliel şi cunoscător al întregii învăţături din vremea sa.

Împuternicit de sinedriul din Ierusalim, Pavel a prigonit cumplit pe cei ce mărturiseau credinţa în Hristos şi propovăduiau Învierea Lui. Pe când călătorea spre cetatea Damascului, pentru a prinde pe creştinii de acolo, Saul a văzut pe Domnul, Care i S-a arătat în chip minunat. Sfântul Pavel s-a convertit în urma acestei minuni, a primit Sfântul Botez și a mers în trei călătorii misionare, scriind 14 epistole. A murit la Roma, decapitat, din porunca împăratului Nero. Vecernie și Sfânta Liturghie, bucuria comuniunii la sărbătoarea hramului sfintei biserici ” Sf. Ap.Petru și Pavel ” Ghimbav.

Praznic de bucurie și descoperire a Fericirii autentice. Niciodată dinspre Hristos Domnul nu ne-au venit definiții. Ci exemple. Așa arată aproapele, spune Domnul povestind pilda cu cel căzut între tâlhari pe drumul Ierihonului. Așa nu arată empatia mântuitoare a fratelui, zice și povestește despre fratele fiului risipitor.

Așa arată Fericirea ne spune și ne arată viața lor, a celor doi Apostoli. Iar fericirea lor este aceea de a împlini voia Lui. În 28 iunie, în ajunul hramului, s-a oficiat slujba Vecerniei alături de Corala Armonia. Ulterior, în fata bisericii și a unui public numeros, Corala Armonia a susținut un Concert Extraordinar de Folclor. În 29 iunie, s-a oficiat Sf. Liturghie, alături de un sobor impresionant de preoți.

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Primăriei Orașului Ghimbav și a Consiliului Local.