Înălțarea Domnului - 25 Mai 2023

Protopopiatul Ortodox Brasov > Blog > Articole Recente > Înălțarea Domnului – 25 Mai 2023

Hristos S-a Înălțat !

“Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare”. (Luca, 24, 51-52)

40 de zile au trecut de la marea sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, timp în care, în fiecare zi ne-am salutat, pentru a ne aduce aminte de această mare sărbătoare, cu această mărturisire: „Hristos a Înviat” și „Adevărat a Înviat”.

Hristos S-a coborât la noi, ca El să ne înalțe. Întruparea Sa, toată această călătorie pe pământ nu a fost altceva decât o permanentă înălțare a firii noastre din lumină în lumină, din dragoste în dragoste, din desăvârșire în desăvârșire. Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om ca pe om să-l facă dumnezeu după har.

Când Hristos Se înalță la ceruri, El, de fapt, coboară în adâncul ființei noastre.

Odată cu Înălțarea Sa la cer, Hristos devine interior, rămâne în intimitatea sufletelor Apostolilor. De aceea erau atât de bucuroși. Despărțirea era una fizică.

Sfântul Grigorie Palama ne spune că, în Hristos, firea omenească era frumoasă ca un fulger plin de lumina, și acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălțat şi un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El se înălța la Cer, iată doi bărbați au stat lângă ei, îmbrăcați în haine albe, Care au şi zis: Bărbați galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer. (Faptele Apostolilor, 1, 9-10)

Domnul S-a înălțat cu trupul îndumnezeit şi a așezat firea omenească de-a dreapta lui Dumnezeu, arătându-ne ținta.

Ziua Eroilor

Pomenirea eroilor români la praznicul Înălțării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfințită prin alte două Hotărâri Sinodale din anii 1999 şi 2001, prin care această zi a fost proclamată sărbătoare naţională bisericească.

Ziua Eroilor este prăznuită în Ziua Înălțării Domnului pentru a ne arăta că Hristos S-a Înălţat întru slavă, după ce a trecut prin Cruce şi Înviere, după ce a trecut prin jertfă.

Stema României, vulturul auriu, care înseamnă popor botezat de la nașterea sa în istorie, poartă crucea în plisc și se înalță pe verticală. Pentru că tot ce am obținut în istorie bun s-a făcut prin jertfă și, deci, prin cruce s-a ajuns la Înviere şi prin suferința crucii şi bucuria Învierii s-a ajuns la Înălțare în slavă, adică în binecuvântarea Preasfintei Treimi.

La finalul Sfintei Liturghii au fost oficiate slujbe de pomenire pentru eroii neamului în biserici, în cimitire, la troițele şi monumentele închinate acestora.