Întâlnire a preoţilor misionari la Braşov

Protopopiatul Ortodox Brasov > Blog > Articole Recente > Întâlnire a preoţilor misionari la Braşov

Misiunea contemporană trebuie să redescopere oamenilor farmecul trăirii după principiile enunţate in Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel capitolul 12:

„În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate. La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; Domnului slujiţi. Bucuraţi-vă în nădejde; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune stăruiţi. Faceţi-vă părtaşi la trebuinţele sfinţilor, iubirea de străini urmând. Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi spre cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi. Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii. (…) Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele. Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite.”

Preoţii misionari din Protopopiatele Braşov, Bran-Zărneşti şi Prejmer-Săcele s-au întâlnit marţi, 13 iulie, la sediul Protopopiatul Braşov. Întâlnirea a fost organizată de sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului, în colaborare cu Protopopiatul Braşov, slujitorii sfintelor altare de la unităţile medicale, sociale, militare şi din alte comunităţi misionare din cele trei protopopiate amintite au discutat rolul şi activitatea preotului misionar în zilele noastre. Întâlnirea a fost prezidată de consilierul pentru misiune al eparhiei, pr. Liviu Iulian Tarcău, alături de părintele protopop, Dănuţ-Gheorghe Benga.

Pastoraţia preotului misionar în unităţile sanitare ca o prelungire a pastoraţiei din parohie în sprijinul celor bolnavi”a fost titlul referatului prezentat de părintele Liviu-Iulian Tarcău, prin care a subliniat necesitatea colaborării dintre preoţii parohi şi cei misionari. În a doua parte a întâlnirii au avut loc discuţii legate de tema prezentată, dar şi de alte probleme şi provocări întâmpinate de preoţii misionari.

Minunată este misiunea Bisericii care cheamă orice creştin la a râspândi şi a întări dreapta credinţă. Indiferent în ce domeniu îţi desfăşori activitatea, dacă eşti în lumina Evangheliei, atunci faci lucrarea ta bună şi folositoare.  abia în lumina lui Hristos un om poate să îşi împlinească vocaţia sa.