Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Parohia Valea Cetăţii II

Istoria zidirii

Părintele Corneliu Gârbacea de la Parohia Valea Cetăţii I a amenajat o capelă pe str. Cocorului pentru Parohia Valea Cetăţii II, înfiinţată în 2005. În anul 2006, s-a făcut o slujbă de binecuvântare de IPS Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Câţiva ani mai târziu, în anul 2012, preot dr. George Tătulea aduce noi îmbunătăţiri la vechea structură a capelei. Acesta, împreună cu enoriaşii, aduce modificări capelei dându-i aspectul unei bisericuţe în stil maramureşan. Îi face acoperiş cu turla în partea de răsărit, lărgeşte straşina şi îi adaugă un pridvor la intrarea în biserică.

Arhitectura

Sfântul locaş are o formă dreptunghiulară cu lungimea de 25 m şi o lăţime de 5m. Este ridicată din beton armat iar acoperişul din lemn şi tablă profilată. Sfânta biserică a fost pictată interior şi exterior, în anul 2012, prin strădania pr.paroh Dr. George-Robert Tătulea şi a pictorului prof. Ovidiu Gliga. În anul 2013 au fost pictate şi icoanele pe lemn de pe iconostas.

Șirul preoţilor parohi:

Preoţii care au slujit şi slujesc sfântului altar sunt: Pr.Sebastian Pedestru 2005 -2009 şi Pr. Dr. George-Robert Tătulea, din anul 2009 până în noiembrie 2018. Din luna noiembrie anul 2018 paroh este părintele dr. Teodor-Ionuț Ploscaru.

Profilul actual al parohiei

Numărul de credincioşi: 700 familii

Preot paroh

Parohia Braşov – Valea Cetăţii II

Paroh: pr. dr. Teodor-Ionut Ploscaru

Tel. 0741389266

Adresa: Braşov, Str. Cocorului, Nr.7