Biserica "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe"

PAROHIA BUNAVESTIRE BRAŞOV

Istoricul bisericii parohiale

Biserica parohială cu hramul “ Sf.Gheorghe” din cartierul Uzina II este una dintre cele mai noi biserici ale Braşovului. Construcţia ei a început în anul 2004, prin grija şi cu osteneala pr. paroh Mihai Manolache senior, de la biserica cu hramul “Buna Vestire” din centrul Braşovului, având ca prim ctitor pe domnul Boieriu Cornel, urmat de familiile domnilor Nica Cristian Dorin, Zubcov Dan Vasile, Ialomiţeanu Gheorghe, Paraschiv Nicolae şi Muntean Andrei. Biserica a devenit funcţională la sfârşitul anului 2009.

Arhitectura

Sfântul lăcaş, are forma şi funcţiunea clasică, cu pridvor deschis şi acoperit, vestibul, naos, două abside şi altar. Construcţia este perfect simetrică faţă de axul longitudinal, sub formă de cruce. Are lungimea de 27,7m, lăţimea de 8 m, iar la abside 15 m şi înălţimea de 23 m. Construcţia se desfăşoară pe o suprafaţă de 248 mp. Zidăria portantă este din cărămidă întărită cu sâmburi din beton armat pe fundaţii continue din beton, şarpanta din lemn de răşinoase ignifugat, iar învelitoarea din tablă profilată, tip ţiglă.

Șirul preoţilor parohi

Cel care a avut iniţiativa şi prin osteneala căruia s-a ridicat biserica parohială din Cartierul Uzina II este pr. Mihai Manolache senior, paroh al Parohiei Buna Vestire II. La 1 ianuarie 2010 a fost numit ca preot paroh al nou înfiinţatei parohii “Bunavestire” pr. Ion Manolche care slujește până în prezent.

Profilul actual al parohiei

Fiind o parohie răsfirată, credincioşii activi ai Parohiei Bunavestire sunt de fapt cei din Cartierul Uzina II şi cei din imediata vecinătate a acestuia, restul activând la bisericile din zona în care locuiesc. Scriptic, parohia are cca. 2000 de credincioşi.

Preot paroh

Parohia Braşov – „Buna Vestire”

Paroh: pr. Ion Manolache

Tel. 0747.507259

Adresa: Braşov, Str. Zizinului, Nr.132A