Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil"

PAROHIA ORTODOXĂ SF. ARHANGHELI BRAŞOV BLUMĂNA IV

PAROHIA ORTODOXĂ SF. ARHANGHELI BRAŞOV BLUMĂNA V

PAROHIA ORTODOXĂ SF. ARHANGHELI BRAŞOV BLUMĂNA VII

Istoricul bisericii parohiale

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil s-a zidit între anii 1978, 1980-1981, de către credincioșii ortodocşi din cartierul Steagu Roșu, sub îndrumarea preotului Comșulea Ioan, alături de preoții Gh. Grama și Gh. Grovu și a fost sfințită la 20 mai 1984 de către vrednicul de pomenire dr.Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului. Biserica este continuatoarea vechii biserici de pe str. Calea București, nr 6, acolo unde s-a slujit prima data Sfânta Liturghie în cartierul Steagu Roșu.

În anul 1948 a funcţionat pentru puţină vreme o capelă, în înțelegere cu conducerea Școlii nr. 4 din str. Calea București, în incinta şcolii. Capela a fost mutată în imobilul din Calea București, nr. 6, un fost restaurant. Era o locație modestă, improvizată într-o clădire, stil vagon, proprietatea unui maghiar stabilit după cel de-al doilea război mondial la Budapesta. Au fost demolate două ziduri interioare, care delimitau cele trei camere existente, și s-a improvizat capela. Aici s-a slujit din 1948 până în noaptea de Înviere a anului 1981 când s-a săvârșit prima Sfântă Liturghie în biserica nou construită.

La cererea credincioșilor și a preotului paroh de atunci Gh. Grovu, autoritățile locale au aprobat atribuirea unui teren de construcție pentru biserică pe str. Lunii, în suprafață de 1001 mp. Părintele a alcătuit proiectul bisericii și s-a obținut autorizația de construire nr. 20.448/1955. În anul următor s-a reînnoit autorizația, dar din cauza neînceperii lucrărilor, aceasta s-a pierdut. Nici cel de-al doilea preot de la capela Sfinții Arhangheli, pr. Gh. Grama nu a reușit să facă mare lucru în această privință.

Preotul Ioan Comșulea, numit la 1 iulie 1977, după eforturi deosebite, depășind condițiile impuse de autoritățile comuniste care nu vedeau cu ochi buni construirea unei biserici, obţine în 19 iulie 1977 autorizația nr 295 pentru executarea ,, lucrărilor de construcție biserică ortodoxă și casă parohială, în parohia ortodoxă română Blumăna II-IV.P.E”. După aprobarea proiectului s-a trecut la executarea lucrărilor structurii de rezistență a bisericii de către ICIM Brașov.

Lucrările au decurs în mod susținut, până în momentul când noul prim secretar al județului, a aflat că biserica a fost aprobată de Virgil Trofin. Astfel că prin adresa nr.3151 din 21.III.1979, se anulează autorizația de construcție și parohia este somată să înceteze lucrările la construcția bisericii. Ba mai mult preotul Comșulea Ioan și parohia primesc amenzi consistente și sunt amenințati cu mutarea disciplinară dacă vor continua lucrările. Astfel că în anul 1980 nu s-a lucrat mai nimic la biserică, ci doar s-a încercat înduplecarea autorităților, din acele vremuri, prin nenumărate memorii pentru reluarea lucrărilor, mai ales că până atunci se reușise ridicarea capelei și acoperirea ei din punct de vedere al scheletului de rezistență, cu zidăria de pe contur ridicată în proporție de 50 %. Intervențiile preotului paroh nu au rămas fără răspuns și cu ajutorul lui Dumnezeu, în primăvara anului 1980 s-a primit adresa nr 7423/17 aprilie 1980 prin care Biserica obținea aprobarea continuării lucrărilor strict necesare pentru conservarea construcției (acoperiș, zidărie, etc), lucrări prevăzute în autorizația nr 295/1977, dar în regie proprie. Consecința a fost retragerea de pe șantier a întreprinderii ICIM, care lucrase până atunci la ridicarea bisericii și căutarea de meșteri dulgheri, fierari betoniști, zidari. După multe căutări s-a reușit rezolvarea problemei acoperișului cu sprijinul a patru dulgheri, dintre care trei secui și un român. A urmat angajarea unor echipe de zidari și fierari betoniști. Erau tineri muncitori ai unităților de construcții din Brașov, care, după ziua de lucru de pe șantier, veneau și lucrau la biserică. Lucrările au fost făcute în acord. Două echipe de zidari lucrau la tencuieli exterioare și interioare, iar fierarii betoniști desăvârșeau bolta bisericii. La finisările interioare s-a lucrat și în luna decembrie 1980. Deodată cu lucrările menționate mai sus s-a avut în vedere și procurarea marmurei pentru pardoseli, comandându-se catapeteasma și stranele din biserică, sfeșnice, policandre, etc. Montarea marmurei s-a făcut cu o echipă de la Rușchița.

Biserica a fost sfințită, pe 20 mai 1984, de către Mitropolitul Ardealului, Dr.Antonie Plămădeală, cu participarea unui număr mare de credincioși și preoți.

Până în anul 1985 s-a finalizat și casa parohială de la etaj, iar la parter s-au amenajat birouri parohiale pentru cele trei parohii care funcționau de acum la această biserică.

După anul 1990 biserica suferă mai multe etape de înfrumusețare. Astfel pr. Stelian Manolache realizează pridvorul de la intrare în biserică, lumănărarul, poarta maramureșană de la intrarea în curtea bisericii, instalează iluminatul curții și alte lucrări.

În timpurile mai recente cele trei parohii au înlocuit geamurile de cornier cu unele de termopan, au înlocuit acoperișul bisericii, au pavat curtea bisericii cu pavele, au amenajat trei anexe corespunzătoare celor trei parohii, au amenajat 2 grupuri sanitare pentru credincioși și multe alte lucări.

Arhitectura și pictură

Proiectul bisericii a fost realizat de către arhitectul pensionar – Andor Francisc – ajutat și de inginerii Gheorghe Munteanu și Firța de la Proiect Brașov. Biserica a fost realizată în slil bazilical, având un mic pridvor la intrare adăugat mai recent. Lipit de biserică se găsește un corp de clădire de tip S-P-E, care are la subsol 3 beciuri pentru fiecare parohie, de la această biserică, un parter cu 3 birouri, la fel pentru fiecare preot cu intrare din biserică și la etaj un apartament format din 3 camere, bucătărie, hol și baie pentru preoții bisericii care nu dețin locuință.

Pictura bisericii s-a realizat de către pictorul Dumitru Bănică cu o echipă de 11 ucenici, care au executat lucrarea într-o perioadă de vreo 6 luni în anul 1983, în tehnica tempera.

Șirul preoților parohi

La Parohia Sfinții Arhangheli Blumăna 4 a slujit din 1960, ca preot coslujitor, preotul Gheorghe Grama până în 1984. Au urmat preoţii: Alexe Gonțea, 1984-2008 şi Nahoi Claudiu Marius din 2008.

Parohia Sf Arhangheli Blumăna V a avut ca prim slujitor pe pr Gh. Grovu de la înfiinţarea ei, din 8 noiembrie 1943. Acesta a păstorit această comunitate până în anul 1984 când s-a pensionat.În locul său a fost numit pr Prodea Vasile, 1984-1987, iar din 1987 a fost numit pr Gârbacea Corneliu. Acesta a stat la această biserică doi ani după care a fost transferat la parohia „Sf Împărați Constantin și Elena” din cartierul Valea Cetății, parohie nou înfințată. Pe locul vacant a fost numit în anul 1989 pr. Chifăr Nicolae, care în a anul 1992 s-a transferat la Iași, la Facultatea de Teologie ca și cadru didactic. În anul 1992 a fost numit pr.dr. Stelian Manolache, transferat de la Parohia Purcăreni.

Parohia SF Arhangheli Blumăna VII a fost înființată în anul 1990 prin bunăvoinţa IPS Dr. Antonie, Mitropolitul Ardealului. A fost numit pr. Rusu Agapi Aurel.

Cântăreți și epitropi de seamă

La strana acestei biserici nu au fost consemnați cantăreți de seamă, de obicei la strană cântau credincioșii din parohie. Menţionăm câţiva cântăreți: Manolache Stelian, licențiat în Telogie; Tănase Adrian Ionuț, licențiat al Facultății de Telogie „Andrei Șaguna” din Sibiu.

Din anii 84′ pană astăzi la Sf Liturghie răspunsurile sunt date de corul Sfinţii Arhangheli înființat de ctitorul bisericii, Pr. Ioan Comşulea.
Epitropi de seamă Ungur Alexa, Suciu Eugen.

Cimitirul

La sugestia pr.Stelian Manolache, s-a hotărât înfințarea unui cimitir, în colaborare cu pr Gonțea Axente și cu pr Manolache Mihai, slujitor la biserica „Buna Vestire” din municipiul Brașov. Astfel s-a cumpărat din anul 2000, în etape, terenuri care astăzi măsoară aproximativ 2,80 ha și care formează cimitirul pentru trei parohii diferite. În cimitir s-a construit ulterior o biserică între anii 2003-2007, în plan treflat având un turn înâlțat pe naos, și o casă rece. Atât biserica cât capela mortuoară au fost sfințite de IPS Dr Laurențiu Streza, în 2010.

Biserica din cimitir este astăzi biserică parohială pentru parohiile Blumăna IX și Blumăna XI.

Preoți parohi

PAROHIA ORTODOXĂ SF. ARHANGHELI BRAŞOV BLUMĂNA IV

Paroh: pr. Claudiu Marius Nahoi

Tel. 0368.461622

Mobil: 0728.314354 / 0761.784285

PAROHIA ORTODOXĂ SF. ARHANGHELI BRAŞOV BLUMĂNA V

Paroh: pr.dr. Stelian-Ioan Manolache

Tel. 0268.583117

Mobil: 0745395855

PAROHIA ORTODOXĂ SF. ARHANGHELI BRAŞOV BLUMĂNA VII

Paroh: pr. Cătălin Langaş

Tel. 0742.082187

Email: iuresm84@yahoo.co.uk