Biserica "Sfinții Apostoli Petru și Pavel"- Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” Brașov

UNITATEA MISIONARĂ A ACADEMIEI FORȚELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” BRAȘOV

Istoricul bisericii parohiale

entru Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov este numit preotul Constantin Ciobanu.
La inițiativa preotului slujitor și a conducerii acestei unități militare de invățământ, reprezentată de generalul de brigadă prof. Univ. Dr. Petrişor Mandu, sunt pornite demersurile pentru construirea unui locaș de cult. Astfel în anul 2000, la 23 noiembrie, este pusă piatra de temelie și s-a sfințit locul viitoarei biserici din incinta Academiei, de către Preasfinția Sa Visarion Rășinăreanu, din încredințarea Mitropolitului Ardealului , Dr. Antonie Plămădealăi.

În ziua de 24 noiembrie 2001, prin eforturile comunității academice și prin osteneala creștinilor ortodocși cu dragoste față de biserică, Preasfinția Sa Visarion Rășinăreanu, episcopul vicar al Mitropoliei Ardealului, a târnosit noul locaș de cult cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavelii.

La slujba de sfințire a bisericii au participat personalități militare și civile, personalul academiei, studenți și elevi, preoți și credincioși.

Arhitectura

Dupa cum reiese din proiectul arhitectului Niels Auneri, locașul este realizat în stil românesc maramureșean. O biserică de lemn de dimensiuni medii cu turn înalt în stil clasic. Aria construită este de 72,20 mp, aria utilă este de 70,82 mp, și este împărțită după cum urmează: pridvorul (9,01mp); pronaos (18,02 mp); naos (30,74 mp); altar (13,05 mp).Înălțimea bisericii până la crucea din vârful turnului este de 17,8.

Pictura

Biserica nu are pictură interioară, dar de-a lungul anilor a fost înfrumusețată cu icoane pictate pe sticlă specifice zonei transilvane. Iconostasul a fost realizat de către sculptorii Apostol Ioan și Costel din localitatea Grumăzești, județul Neamț.

Pictura icoanelor care împodobesc catapeteasma este realizată de pictorul bisericesc Marius x din localitatea Sfântul Gheorghe.

În data de 27 decembrie 2006, Înalt Preasfinția Sa Dr. Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului a sfințit catapeteasma bisericii.

Parohia Braşov – Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

Paroh: pr. militar Constantin Ciobanu

Tel. 0747.733091

Adresa: Academia Forțelor Aeriene ,, Henri Coandă” Brașov
Brașov , Str. Mihai Viteazul, Nr. 160;
Hramul: Biserica ,, Sfinții Apostoli Petru si Pavel”
Telefon: 0268.423 421, int 162